Ngư dân đánh bắt vùng biển nước ngoài, mất nhiều hơn được.

TRỌN BỘ