Thực hiện chương trình xây dựng kinh tế mới và tái định cư, nhiều hộ dân khu vực lòng hồ sông Đà, ở Đà Bắc - Hòa Bình, cư dân từ các tỉnh: Hải Hưng, Cao Bằng… và nhiều nơi khác trong cả nước đã tới xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai lập nghiệp - Ia Lâu bây giờ đã trở thành 1 xã có 13 thôn, làng, 14 dân tộc anh em cùng sinh sống làm ăn… Chính sự giao thoa, giao lưu giữa các vùng văn hóa của các dân tộc anh em đã tạo cho Ia Lâu trở thành vùng đất đa sắc màu văn hóa, bởi vậy mới có một Tây Bắc trên đất Tây Nguyên hùng vĩ… Chương trình sẽ là chuỗi những câu chuyện kể về đời sống mới của những cư dân bản địa, các hộ dân đi xây dựng kinh tế mới, chuyện về các dân tộc anh em đoàn kết, sinh sống hòa hiếu ân tình trên mảnh đất Ia Lâu…

TRỌN BỘ