Nghẽn lệnh vẫn đang là câu chuyện chưa biết bao giờ có hồi kết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong khi giải pháp căn cơ là đưa hệ thống công nghệ mới (KRX) vào giao dịch chưa thể thực hiện ngay, những giải pháp tình thế vẫn chưa chứng tỏ được hiệu quả. Nhà đầu tư chỉ còn biết cách 'sống chung với lỗi'.

TRỌN BỘ