Hôm nay (30/5), những nơi nóng nhất được dự báo là Tp. Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình, Đông Hà của Quảng Trị và Ba Tơ của Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất 39 độ. Cảnh báo từ ngày mai Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nóng này. Có thể xuất hiện những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ.

TRỌN BỘ