Sáng hôm nay (6/6), Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Ngày hội livestream đặc sản OCOP Hà Nội”. Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam có ý nghĩa tích cực đối với các chủ thể OCOP trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hoạt động xúc tiến thương mại theo hình thức truyền thống gặp khó khăn.

TRỌN BỘ