Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản đã có hiệu lực từ ngày 8/1. Hiện, sinh hoạt người dân tại các địa phương không có nhiều thay đổi. Điểm đáng chú ý là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhà hàng, đối tượng điều chỉnh chính trong tuyên bố lần này, đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong thực hiện các yêu cầu của chính phủ để phòng chống dịch bệnh.

TRỌN BỘ