Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang đặt ra nhiều cho ngành nông nghiệp bởi không chỉ nhiều vùng nông sản có dấu hiệu ùn ứ mà còn với các cơ sở chế biến có lượng lớn lao động cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hàng trăm doanh nghiệp thủy sản, mỗi đơn vị lại có hàng nghìn lao động. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được các doanh nghiệp tăng cường ở mức cao nhất.

TRỌN BỘ