Sự chủ động của ngành điện với nhiều giải pháp là yêu cầu cấp bách. Nguyên nhân là do mùa khô 2020 được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp. Việc đảm bảo đầy đủ nguồn điện sẽ giúp người nuôi tôm sản xuất an toàn và hiệu quả hơn.

TRỌN BỘ