Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, các doanh nghiệp FDI tin tưởng Việt Nam vẫn tiếp tục là thị trường đầu tư hấp dẫn và mong muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hoá. Tuy nhiên, khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, hiện trên 80% số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa áp dụng các công cụ quản lý, cải tiến năng suất chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này được xem là thách thức lớn trong việc tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

TRỌN BỘ