Singapore vừa cấp phép thành lập ngân hàng số cho 4 doanh nghiệp, liên doanh công nghệ lớn, dự kiến đi vào hoạt động trong vòng 2 năm tới. Malaysia cũng đang xem xét cấp phép thành lập 5 ngân hàng số. Xu hướng thành lập ngân hàng số, hay còn được gọi là ngân hàng ảo, ngân hàng không chi nhánh, có thể nói là không thể đảo ngược và sẽ sớm bao phủ trên diện rộng trong khu vực. Tại Việt Nam, cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tên đầu tiên nhảy vào lĩnh vực hết sức mới mẻ này.

TRỌN BỘ