Tín dụng xanh, cho vay trong những lĩnh vực thân thiện với môi trường, là cuộc đua đang trên đà tăng tốc của các nhà băng trong một vài năm gần đây… Tăng trưởng gấp 2 đến 3 lần so với tốc độ tăng trưởng chung, tín dụng xanh đang mở rộng nhanh chóng về quy mô, đặc biệt là chảy mạnh vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

TRỌN BỘ