Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Tết đến, toàn tuyến biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Nghệ An và các khu vực trọng điểm đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa người nhập cảnh trái phép từ Lào và Thái Lan. Các đơn vị duy trì 100% quân số tại các chốt chặn, đảm bảo thông thương hàng hóa, nhưng vẫn an toàn phòng dịch.

TRỌN BỘ