New York - thành phố từng là tâm dịch của nước Mỹ lại đang đi đầu về tỷ lệ tiêm vaccine. Để làm được điều này, ngoài vận động người dân đi tiêm, tuyên truyền về tính khoa học của vaccine thì thành phố này đang tận dụng từng biện pháp tâm lý, để có thể thu hút nốt số người dân còn bận hay lưỡng lự trước việc tiêm vaccine.

TRỌN BỘ