Xã Tam Hiệp, hơn nửa thế kỷ trước đã nổi tiếng với nghề may truyền thống, những cơ sở sản xuất thú nhồi bông cũng phát triển theo nhu cầu của thị trường. Giờ đây, Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội được biết đến như là thánh địa của những sản phẩm thú nhồi bông.

TRỌN BỘ