Múa ngựa giấy không chỉ là điệu múa thiêng của đồng bào dân tộc Nùng Dín ở xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương mà còn là loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc trong kho tàng những điệu múa dân gian của các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.

TRỌN BỘ