Trong hệ thống nghi lễ - lễ hội của người M’nông, thì Lễ mừng mùa là một trong những lễ hội có quy mô lớn, thường được tổ chức vào mùa khô, từ tháng 1 đến 3 dương lịch, khi đã thu hoạch xong mùa màng. Đây cũng là thời điểm tốt để huy động, tập trung nhân lực, vật lực để nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, giải trí. Đây là lễ lớn với sự tham gia của nhiều bon làng, nên phải 3 đến 5 năm mới tổ chức một lần.

TRỌN BỘ