Nhắc đến những sắc màu văn hóa của người Cor ở huyện Bắc Trà My nhiều người còn nhớ đến nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu hết sức độc đáo. Đầu tháng 8-2015, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào, vinh dự lớn của cộng đồng người Cor nói chung và bà con người Cor ở huyện Bắc Trà My nói riêng.

TRỌN BỘ