Các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được khẩn trương tiến hành ở tất cả các địa phương. Một trong những việc quan trọng là làm sao để mọi cử tri đều nắm bắt đầy đủ thông tin về ngày bầu cử, về các ứng cử viên, để tự tay bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu, thể hiện rõ trách nhiệm của cử tri.

TRỌN BỘ