Ở Đà Nẵng có 1 thương hiệu nước mắm hàng trăm năm tuổi – một loại mắm sóng sánh vàng óng và thơm phức, được muối từ loại cá cơm than tươi ngon chỉ có ở vùng biển Nam Ô.

TRỌN BỘ