Khối lượng giao dịch tăng 500%, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt trên 2.000 tỷ đồng, đặc biệt trong năm qua, sàn giao giao dịch hàng hóa Việt Nam có thêm 20 nghìn tài khoán mở mới…Điều này cho thấy năm qua thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam đã có bước phát triển khá ấn tượng. Để bắt kịp sự phát triển đó, vừa qua sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã cho vào vận hành phần mềm quản trị mới... một mặt đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư

TRỌN BỘ