Hôm nay tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tới dự hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề Vai trò định hướng của phê bình văn học, nghệ thuật

TRỌN BỘ