Theo kết quả của cuộc tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc vừa được công bố thì học sinh, sinh viên nước ta trong độ tuổi từ 5-19 đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng ở cả nông thôn và thành thị. Đó là suy dinh dưỡng thấp còi ở nông thôn miền núi vẫn ở mức cao, trong khi đó thì tỉ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em thành thị đã tăng lên trong 10 năm qua.

TRỌN BỘ