Vài năm trở lại đây, sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng lại đang được nhiều thanh thiếu niên sử dụng vì cho rằng sẽ hạn chế được mối nguy hại tới sức khỏe so với thuốc lá truyền thống. Đáng nói, ngay trong môi trường học đường, tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử cũng đang tăng lên với nhiều hạn chế, khó khăn trong công tác tăng cường nhận thức về tác hại của sản phẩm này…

TRỌN BỘ