Với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân tại các nơi vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các kĩ thuật cao ngay tại quê nhà và giảm tải cho tuyến trung ương thông qua Đề án 1816, hàng trăm nghìn kĩ thuật đã được chuyển giao cho tuyến dưới từ những kĩ thuật đơn giản đến kĩ thuật cao. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, điều này góp phần chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại tuyến y tế cơ sở.

TRỌN BỘ