Giống cây trồng là một trong các yếu tố đầu tiên và quan trọng của ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, bà con tích cực chuyển đổi sang loại cây trồng mới. Ước tính chỉ riêng ĐBSCL mỗi năm chuyển đổi, trồng mới và thay thế từ 7.000 - 10.000 ha cây ăn quả.

TRỌN BỘ