Không chỉ ngang nhiên phá rừng, lâm tặc còn cưa, xẻ gỗ thành tấm và lựa chọn những phần gỗ có giá trị, vận chuyển ra khỏi rừng, để lại phần gốc, cành, gỗ giá trị thấp nằm ngổn ngang giữa rừng tự nhiên. Nhiều gốc cây, cành, thân gỗ đã khô nằm rải rác cùng với gốc cây, thân cây còn tươi, vết cắt, mùn cưa cũng còn khá mới. Điều này cho thấy hoạt động phá rừng đã diễn ra trong thời gian dài và thường xuyên.

TRỌN BỘ