Báo chí châu Âu khi điểm lại diễn biến thị trường năm qua và triển vọng năm nay đều nhắc tới những biến động bất ngờ của giá vàng hồi cuối năm ngoái, đồng thời cho rằng năm 2021 này vẫn sẽ là năm thuận lợi cho vàng.

TRỌN BỘ