Mỹ và Canada tạm đóng cửa đường biên giới chung đối với các hoạt động đi lại không cần thiết, theo thoả thuận các hoạt động thông quan hàng hoá vẫn diễn ra ...

TRỌN BỘ