Ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế các thương vụ đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc có liên quan đến quân đội và bộ máy an ninh. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.

TRỌN BỘ