Tại Mỹ, các biến thể mới của vi-rút SARS-Cov-2 đang tiếp tục lan rộng. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia y tế Mỹ đã nâng ngưỡng đạt miễn dịch cộng đồng của quốc gia này. Chính quyền các bang cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để khuyến khích người dân sớm tiêm phòng.

TRỌN BỘ