Trong bối cảnh gói kích thích kinh tế mới vẫn đang được thảo luận, thì các doanh nghiệp nhỏ Mỹ tiếp tục là đối tượng chịu nhiều tác động lớn từ suy thoái do dịch COVID-19. Tuy nhiên, khó khăn cũng là thời điểm để nhiều doanh nghiệp tìm hướng đi mới, nhằm duy trì hoạt động.

TRỌN BỘ