Ngay trước vụ không kích, Mỹ đã tăng cường 750 binh linh lính tới Trung Đông. Còn sau vụ không kích, chính quyền Mỹ đã quyết định điều động tới đây thêm khoảng 3.000 binh lính.

TRỌN BỘ