Đợt bão tuyết mạnh đầu mùa tại bang Vermont - Mỹ đã khiến giao thông nhiều khu vực ở đây bị gián đoạn. Tuyết rơi dày, tầm nhìn bị hạn chế đã khiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.

TRỌN BỘ