MV+ không chỉ là nơi để thưởng thức âm nhạc mà còn là không gian để mỗi người có thể tìm kiếm và chia sẻ những sự rung cảm, đồng điệu và cả những điều ý nghĩa, tốt đẹp trong cuộc sống mà đôi khi chính vì sự bận rộn của công việc mà ta đã lãng quên đi giá trị của nó.

TRỌN BỘ