Những chiếc phong bao mừng tuổi truyền thống có mất đi chỗ đứng hay liệu mừng tuổi online có bùng nổ? ; Năm nay dưới tác động của dịch bệnh cùng với lượng thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh các đơn vị cung ứng dịch vụ mừng tuổi online đang kỳ vọng vào một xu hướng mừng tuổi mới

TRỌN BỘ