Các biến thể phụ mới như là BA.4, BA.5 là minh chứng cho thấy Omicron dường như sẽ không ngừng đột biến thêm, để thoát kháng thể và dễ lây nhiễm hơn. Hiện có những suy nghĩ cho rằng nếu đã nhiễm BA.1 rồi thì không cần đi tiêm chủng mũi 4, theo các chuyên gia lượng kháng thể tạo ra bởi BA.1 chỉ bảo vệ với chủng này nhưng không bảo vệ với những chủng mới.

TRỌN BỘ