Cũng giống như tại Việt Nam, xuân đến cũng là mùa lễ hội tại nhiều quốc gia, là lúc bản sắc của một dân tộc hiện lên rõ nét nhất. Tại Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất những hoạt động văn hóa đặc trưng của không chỉ một, mà hàng chục dân tộc Arập đang được hội tụ, cùng tái hiện.

TRỌN BỘ