Đối với ngành du lịch Trung Quốc, hơn 1 năm nay du lịch nội địa đang là "phao cứu sinh" để giúp doanh nghiệp tồn tại và chờ dịch bệnh qua đi. Hầu như các hoạt động du lịch đi ra nước ngoài bị tạm dừng, người dân đất nước tỷ dân cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài du lịch tại chỗ, đặc biệt là trong mùa xuân năm nay, vốn là dịp kích cầu du lịch hàng năm tại Trung Quốc.

TRỌN BỘ