Việt (Duy Khoa) dẫn Lệ (Thanh Hương) đến cuộc liên hoan ở cơ quan anh. Tuyết (Hương Giang) cũng có mặt. Ban đầu, Tuyết giấu không muốn Hoàn (Duy Hưng) đi cùng. Sau đó, Hoàn biết được, nằng nặc đòi đi. Tuyết dù khó chịu nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Ngay khi vừa đến, Lệ đã chần chừ không muốn vào nhưng Việt nói có anh ở đây rồi Lệ không cần phải lo lắng gì nữa. Khi được hỏi đang làm ở cơ quan nhà nước nào, Lệ chần chừ chưa trả lời thì Việt đã trả lời hộ.

TRỌN BỘ