Đồng chở Lệ đi có việc nhưng bất ngờ xe chết máy giữa đường. Khi Lệ định gọi xe ôm đi thì Đồng cản lại ngay, tỏ ý chờ sửa xe xong thì sẽ chở cô đi. Lệ ngạc nhiên khi thấy Đồng tự dưng quan tâm đến mình, hết hỏi han chuyện này chuyện nọ còn chủ động bảo sẽ chở Lệ đi. Lệ hỏi Đồng sao tự nhiên tốt thế, Đồng thản nhiên buông câu: "Vì rảnh".

TRỌN BỘ