Vì những gì đã hứa với Việt, dường như Lệ đã quyết tâm không ăn miếng trả miếng chú thím nữa. Thế nhưng, ngay khi vừa hào hứng ra mở cửa hàng thì Lệ thấy ngay 3 người nhà chú thím đang ngồi chồm hỗm trước cửa. Xung quanh còn giăng kín bạt để chặn đường làm ăn của Lệ.

TRỌN BỘ