Suốt từ ngày đầu tiên chống dịch cho đến nay, người dân Đồng Tháp vẫn luôn có nhiều cách để giúp đỡ, hỗ trợ nhau vượt khó theo tinh thần nhường cơm sẻ áo. Từ tinh thần ấy, những hoàn cảnh khó khăn vì tác động của dịch bệnh đã có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.

TRỌN BỘ