Bạn đã từng thấy một năm làm thay đổi cuộc sống nhiều như năm 2020 này chưa? Hầu hết những người như chúng ta chưa từng thấy điều gì như thế này. Nếu có, bạn cần phải trên 100 tuổi để nhớ về sự tàn phá của Chiến tranh thế giới thứ 1 và đại dịch cúm năm 1918. Phải 90 tuổi để có cảm giác về sự thiếu thốn kinh tế do cuộc Đại suy thoái gây ra. Và phải 80 tuổi để có thể lưu giữ bất kỳ ký ức khủng khiếp nào về cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.