Một phút cho điều tốt đẹp là nơi để chia sẻ những dự án, những công việc, những điều tốt đẹp của các nhân, tổ chức đến với mọi người trong chương trình Hôm Nay Ai Đến, góp phần lan toả những điều tốt đẹp đến với cộng đồng Dự án Thế Hệ Số là một dự án hoàn toàn mới của kênh VTV6 trên nền tảng VTVGO Hãy theo dõi những sản phẩm của VTV6, con người VTV6 trên VTVGO nhé !

TRỌN BỘ