Từ ngày 1/7/2020 Luật quản lý thuế 2019 chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên đã có quy định về quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử. Nhờ vậy, mà trong năm 2020 việc thu thuế đối với loại hình này đã dần được quản lý và khởi sắc. Điển hình như tại Cục thuế Tp Hà Nội, số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử của năm 2020 đã tăng gấp gần 5 lần so với năm 2019. Thậm chí điển hình còn có các cá nhân tự nguyện đến kê khai và nộp thuế với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

TRỌN BỘ