Tình hình không có cải thiện để duy trì mối quan hệ mong manh của thỏa thuận Mỹ - Triều, điều này do hãng Thông Tấn Trung ương triều tiên kcna đưa ra

TRỌN BỘ