Tháng 7 âm lịch giờ hay được cộng đồng mạng nói vui là "tháng đổ tội, đổ thừa" cho những sai lầm không lý giải được. Có lẽ vì thế mà dẫu KHÔNG có lỗi lầm gì, chúng tôi vẫn bị ...đổ tội...

TRỌN BỘ