Đại biểu Quốc hội chất vấn về giá vàng cao khó hiểu. Nhưng vẫn chưa khó hiểu bằng việc làm tài khoản ngân hàng xong đi bán cho người khác giá...300k.

TRỌN BỘ