Facebook cam kết đóng đủ thuế, rồi lại công bố thu thêm phí quảng cáo ở Việt Nam. “Kèo” này ai sẽ giúp anh Mark đóng thuế nhỉ?

TRỌN BỘ