Tiền nhiều để làm gì rồi không có tiền nộp thuế... rồi sinh ra làm liều?

TRỌN BỘ